Бюджет Борщівської міської об'єднаної територіальної громади (код 19527000000)

Одиниця виміру: 
        РАЗОМ 119 967 488.0089 849 013.9074.89
10000000 Податкові надходження59 351 481.0042 860 078.3372.21
20000000 Неподаткові надходження3 799 000.003 359 593.1888.43
30000000 Доходи від операцій з капіталом 355 576.00 612 861.39 172.35
40000000 Офіційні трансферти56 461 431.0043 016 481.0076.18