Бюджет Засульської сільської об'єднаної територіальної громади (код 16517000000)

Одиниця виміру: 
        РАЗОМ 129.092.671.80
10000000 Податкові надходження74.951.869.15
20000000 Неподаткові надходження1.01.2 127.44
30000000 Доходи від операцій з капіталом0.00.0--
40000000 Офіційні трансферти53.039.474.40
50000000 Цільові фонди0.00.0 100.00