Бюджет міста Дніпра (код 04201100000)

Одиниця виміру: 
        РАЗОМ14 684 476 625.0410 603 662 495.0372.21
10000000 Податкові надходження9 154 741 322.006 806 351 496.7374.34
20000000 Неподаткові надходження 389 516 173.00 429 120 809.07 110.16
30000000 Доходи від операцій з капіталом44 043 834.0050 681 827.92 115.07
40000000 Офіційні трансферти5 087 987 096.043 311 409 357.8965.08
50000000 Цільові фонди8 188 200.006 099 003.4274.48