Доходи (проектні показники)

Одиниця виміру: 
10000000 Податкові надходження 849 128 922 400.00 860 659 280 700.00 860 659 280 700.000.000.00
20000000 Неподаткові надходження 149 197 238 900.00 155 386 851 000.00 155 386 851 000.000.000.00
30000000 Доходи від операцій з капіталом1 235 326 100.001 235 326 100.001 235 326 100.000.000.00
41000000 Трансферти від органів державного управління6 791 941 900.006 828 681 000.006 828 681 000.000.000.00
42000000 Трансферти від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ1 854 286 800.001 854 286 800.001 854 286 800.000.000.00
50000000 Цільові фонди 167 383 600.00 167 383 600.00 167 383 600.000.000.00