За типом боргового зобов'язання За типом кредитора
Одиниця виміру: 
400000 Фінансування за борговими операціями73 678 465 100.0073 678 465 100.009 758 455 196.06--
500000 Надходження від приватизації державного майна17 100 000 000.0017 100 000 000.00 216 835 700.841.26
600000 Фінансування за активними операціями- 789 145 100.001 934 805 265.00 -17 629 918 204.50--