Бюджет міста Києва (код 26000000000)

Program classification Functional classification Economic classification
Unit of measurement: 
        РАЗОМ67 785 510.268 521 199.727 606 103.740.72
        0150 0111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 150 426.0 150 975.174 673.149.64
        0160 0111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах2 190 722.72 601 424.41 589 991.172.57
        0180 0133Інша діяльність у сфері державного управління 287 972.0 287 972.0 121 584.642.22
        1010 0910Надання дошкільної освіти7 494 775.27 775 951.63 717 310.449.59
        1021 0921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої6 609 810.36 745 322.13 288 607.849.75
        1022 0922Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 361 128.7 365 022.6 170 765.347.28
        1023 0922Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти 197 405.3 198 878.286 312.743.72
        1024 0910Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках18 670.418 687.17 245.838.80
        1025 0922Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку54 471.057 317.227 846.251.12
        1031 0921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти4 933 697.54 933 697.52 815 989.657.07
        1032 0922Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 235 706.1 235 706.1 129 476.654.93
        1033 0922Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти40 913.540 913.524 229.159.22
        1034 0922Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках6 917.06 917.03 763.754.41
        1035 0922Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку33 338.533 338.517 770.453.30
        1041 0921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти17 383.217 383.280.00.46
        1042 0922Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку1 658.71 658.70.00.00
        1061 0921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти29 902.629 902.622 041.373.71
        1070 0960Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 822 799.6 824 523.0 393 473.647.82
        1080 0960Надання спеціальної освіти мистецькими школами 955 747.4 961 144.1 534 700.755.94
        1091 0930Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 842 294.4 850 978.0 459 602.654.56
        1092 0930Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції77 399.977 399.946 875.760.56
        1101 0941Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 773 237.0 796 020.2 416 644.253.88
        1102 0941Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції64 172.764 172.738 250.359.60
        1110 0942Підготовка кадрів закладами вищої освіти 578 797.6 583 198.7 350 151.460.49
        1120 0950Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти50 581.851 465.625 301.250.02
        1141 0990Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 412 260.8 415 157.3 200 006.848.51
        1142 0990Інші програми та заходи у сфері освіти43 644.843 644.89 607.622.01
        1151 0990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету37 924.839 127.917 580.646.35
        1152 0990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції14 990.414 990.49 069.860.50
        1160 0990Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників21 661.221 661.20.00.00
        1192 0990Виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам72 184.472 184.41 553.42.15
        1200 0990Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами26 840.526 840.54 564.517.00
        1210 0990Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами25 735.525 735.5 892.13.46
        2010 0731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню1 027 744.11 028 151.7 441 666.542.97
        2020 0732Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 542 980.8 543 542.9 234 441.943.17
        2030 0733Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 175 662.3 175 662.366 674.337.95
        2040 0734Санаторно-курортна допомога населенню 136 022.9 136 675.673 617.054.12
        2050 0761Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування79 928.782 237.245 050.956.36
        2060 0762Створення банків крові та її компонентів44 418.144 418.122 451.650.54
        2070 0724Екстрена та швидка медична допомога населенню 455 479.2 455 479.2 307 443.767.49
        2080 0721Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги17 187.717 187.74 682.727.24
        2090 0722Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 681 522.2 681 617.5 295 624.943.37
        2100 0722Стоматологічна допомога населенню 106 186.6 106 386.642 076.139.62
        2111 0726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги84 845.584 845.540 623.947.87
        2130 0763Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)14 848.115 617.38 031.754.09
        2141 0763Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 163 381.7 163 381.70.00.00
        2142 0763Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом8 738.38 738.31 989.922.77
        2143 0763Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу17 530.617 530.62 974.416.96
        2144 0763Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 176 932.8 176 932.899 129.956.02
        2145 0763Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 203 224.3 203 224.30.00.00
        2151 0763Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 763 699.2 832 660.9 401 124.652.52
        2152 0763Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я1 904 901.51 904 901.597 094.75.09
        3031 1030Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства5 747.55 747.5 295.95.14
        3032 1070Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку19 000.019 000.01 595.98.39
        3033 1070Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 392 222.6 392 222.6 169 562.643.23
        3035 1070Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті7 627.17 627.12 181.528.60
        3036 1070Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян1 395 883.21 395 883.2 499 748.135.80
        3050 1070Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи37 765.837 765.817 620.346.65
        3090 1030Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни11 175.111 175.12 852.525.52
        3101 1010Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 109 406.5 110 147.655 243.250.49
        3102 1020Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби 460 655.8 463 325.9 224 610.248.75
        3104 1020Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 411 196.1 413 223.4 222 484.754.10
        3105 1010Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю73 037.273 382.328 741.439.35
        3111 1040Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей37 947.138 249.818 664.849.18
        3112 1040Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту10 342.810 342.85 140.349.69
        3121 1040Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 110 524.8 110 686.051 936.246.99
        3123 1040Заходи державної політики з питань сім'ї3 841.63 841.61 620.642.18
        3132 1040Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 138 138.2 139 912.470 347.650.92
        3133 1040Інші заходи та заклади молодіжної політики30 851.430 851.48 167.026.47
        3140 1040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 127 219.5 127 219.528 700.822.56
        3160 1010Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги17 929.817 929.88 649.248.23
        3171 1010Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 439.2 439.2 169.138.52
        3172 1010Встановлення телефонів інвалідам I і II груп9.69.60.00.00
        3191 1030Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 347 248.6 347 248.6 256 963.673.99
        3192 1030Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість17 414.317 414.35 586.432.07
        3200 1090Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій 103 211.1 103 211.159 188.857.34
        3210 1050Організація та проведення громадських робіт 423.6 423.631.77.49
        3222 1060Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов46 798.046 798.00.00.00
        3223 1060Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов8 664.88 664.87 110.882.06
        3241 1090Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 213 370.2 213 847.589 292.441.84
        3242 1090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення1 145 821.11 146 005.4 415 325.536.24
        4010 0821Фінансова підтримка театрів 404 976.5 404 976.5 236 405.458.37
        4020 0822Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій89 772.989 772.951 152.956.98
        4030 0824Забезпечення діяльності бібліотек 294 222.8 297 595.9 158 769.353.96
        4040 0824Забезпечення діяльності музеїв i виставок 286 927.9 348 910.5 207 124.772.18
        4060 0828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів46 500.246 572.220 806.644.74
        4070 0823Фінансова підтримка кінематографії81 703.781 703.717 053.420.87
        4081 0829Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 205 633.7 205 651.787 167.242.38
        4082 0829Інші заходи в галузі культури і мистецтва31 885.831 885.89 512.629.83
        5011 0810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту46 495.046 495.014 829.931.89
        5012 0810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту18 000.018 000.06 871.438.17
        5021 0810Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл13 238.513 238.55 136.538.79
        5022 0810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю4 285.74 285.7 826.419.28
        5031 0810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 693 851.6 694 508.4 314 081.545.26
        5032 0810Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств 207 821.7 207 821.799 348.247.80
        5033 0810Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності 141 816.8 141 822.161 350.243.26
        5041 0810Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд60 837.360 837.314 615.724.02
        5061 0810Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону34 662.234 985.210 461.330.18
        5062 0810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні63 584.563 584.512 908.420.30
        5063 0810Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії5 763.05 763.03 200.255.53
        6011 0610Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 968 175.9 981 607.5 264 358.627.30
        6012 0620Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 226 173.0 226 173.016 766.37.41
        6013 0620Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства6 874.06 874.00.00.00
        6014 0620Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів2 668.02 668.00.00.00
        6015 0620Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 165 364.7 172 793.917 340.310.48
        6016 0620Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 115 115.2 115 367.911 249.29.77
        6030 0620Організація благоустрою населених пунктів1 739 874.11 739 874.1 709 389.440.77
        6081 0610Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 199 000.0 199 000.025 524.012.82
        6082 0610Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства71 665.371 665.369 384.196.81
        6083 0610Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа15 806.915 806.90.00.00
        6084 0610Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла4 953.04 953.02 365.947.76
        6085 0610Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов 300.0 300.00.00.00
        6090 0640Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства38 492.238 492.23 919.510.18
        7130 0421Здійснення заходів із землеустрою13 987.013 987.00.00.00
        7310 0443Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства1 087 075.11 087 075.1 123 702.011.37
        7321 0443Будівництво освітніх установ та закладів 629 945.6 629 945.6 116 394.518.47
        7322 0443Будівництво медичних установ та закладів 440 287.8 440 287.819 331.44.39
        7323 0443Будівництво установ та закладів соціальної сфери 130 530.0 130 530.012 797.49.80
        7324 0443Будівництво установ та закладів культури 399 704.1 399 704.140 179.910.05
        7325 0443Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту30 342.930 342.93 794.012.50
        7330 0443Будівництво інших об'єктів комунальної власності 114 551.3 114 551.314 972.613.07
        7340 0443Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 121 221.2 121 221.212 558.610.36
        7350 0443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)22 035.022 035.00.00.00
        7361 0490Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 727 847.1 727 847.123 431.53.21
        7363 0490Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 142 394.6 142 394.65 513.63.87
        7380 0490Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету6 686.76 686.70.00.00
        7412 0451Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 550 912.1 550 912.1 340 593.861.82
        7413 0451Інші заходи у сфері автотранспорту 556 444.7 556 444.7 246 734.544.34
        7421 0453Утримання та розвиток наземного електротранспорту 883 963.1 883 963.10.00.00
        7422 0453Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту 875 577.0 875 577.0 613 611.270.08
        7423 0453Утримання та розвиток метрополітену1 629 811.41 629 811.46 777.90.41
        7424 0453Регулювання цін на послуги метрополітену 714 527.3 714 527.3 594 075.083.14
        7426 0453Інші заходи у сфері електротранспорту 460 303.7 460 303.7 294 436.563.96
        7441 0456Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів1 780 056.31 780 056.3 823 351.246.25
        7442 0456Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури4 116 711.34 116 711.3 997 418.724.22
        7450 0456Інша діяльність у сфері транспорту17 000.017 000.011 333.466.66
        7461 0456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 848 794.9 848 794.949 202.45.79
        7462 0456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету2 159 858.62 159 858.6 750 029.334.72
        7470 0456Інша діяльність у сфері дорожнього господарства12 538.212 538.20.00.00
        7520 0460Реалізація Національної програми інформатизації1 232 001.31 232 001.3 261 772.821.24
        7610 0411Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва43 700.043 700.06 405.714.65
        7622 0470Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів10 112.810 112.82 831.427.99
        7640 0470Заходи з енергозбереження23 027.423 027.44 123.317.90
        7670 0490Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання8 000.08 000.08 000.0 100.00
        7680 0490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування15 934.715 934.715 934.7 100.00
        7691 0490Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 516 605.9 516 605.996 521.118.68
        7693 0490Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 616 786.8 617 641.3 265 242.043.00
        8110 0320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха76 360.576 360.527 557.636.08
        8120 0320Заходи з організації рятування на водах39 871.039 871.020 376.251.10
        8230 0380Інші заходи громадського порядку та безпеки19 966.419 966.48 023.540.18
        8330 0540Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів50 431.750 431.77 440.814.75
        8340 0540Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів49 080.749 080.70.00.00
        8410 0830Фінансова підтримка засобів масової інформації 196 919.1 196 919.1 107 251.754.46
        8420 0830Інші заходи у сфері засобів масової інформації4 333.64 333.60.00.00
        8600 0170Обслуговування місцевого боргу 405 491.0 405 491.0 147 535.336.38
        8710 0133Резервний фонд місцевого бюджету 188 846.20.00.00.00
        8771 0763Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету23 525.023 525.023 525.0 100.00
        9800 0180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 130 644.00.08 904.86.81