Бюджет Козинської сільської об'єднаної територіальної громади (код 17514000000)

Program classification Functional classification Economic classification
Unit of measurement: 
        РАЗОМ47.245.832.969.63
        0150 0111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад8.38.36.274.68
        1010 0910Надання дошкільної освіти6.16.13.659.64
        1020 0921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))24.124.317.070.46
        1100 0960Надання спеціальної освіти мистецькими школами1.71.71.164.49
        1162 0990Інші програми та заходи у сфері освіти0.20.20.029.34
        2010 0731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню0.10.10.199.85
        2111 0726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги0.00.00.082.10
        3104 1020Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю1.81.81.373.57
        3242 1090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення0.10.10.061.81
        4030 0824Забезпечення діяльності бібліотек0.70.70.566.71
        4060 0828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів1.51.51.067.78
        6030 0620Організація благоустрою населених пунктів0.10.10.024.61
        7350 0443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)0.00.00.00.00
        7362 0490Виконання інвестиційних проектів в рамках підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад0.20.20.00.00
        7363 0490Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій0.00.00.00.00
        7461 0456Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету0.00.00.012.05
        8340 0540Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів0.00.00.00.00
        8700 0133Резервний фонд0.00.00.00.00
        9410 0180Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції1.30.01.3 100.00
        9770 0180Інші субвенції з місцевого бюджету0.20.00.292.11
        9800 0180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів0.00.00.0 100.00