Бюджет м. Вараш

Одиниця виміру: 
10000000 Податкові надходження 400 525 805.00 216 224 056.7753.98
20000000 Неподаткові надходження13 003 220.0010 244 139.3278.78
30000000 Доходи від операцій з капіталом70 356.0033 468.0247.56
40000000 Офіційні трансферти 163 828 740.0092 105 420.6856.22