Бюджет Засульської сільської об'єднаної територіальної громади (код 16517000000)

Unit of measurement: 
        РАЗОМ 125 696.2 126 306.2 100.48
10000000 Податкові надходження73 667.173 735.8 100.09
20000000 Неподаткові надходження1 050.92 006.2 190.90
30000000 Доходи від операцій з капіталом0.045.8--
40000000 Офіційні трансферти50 948.150 488.399.09
50000000 Цільові фонди30.030.0 100.00