Бюджет Медвинської сільської об'єднаної територіальної громади (код 10503000000)

Unit of measurement: 
        РАЗОМ25.39.437.47
10000000 Податкові надходження13.25.239.67
20000000 Неподаткові надходження0.10.066.27
40000000 Офіційні трансферти11.94.134.77