Guaranteed debt status

Guaranteed debt status Provided guarantees Payments
Unit of measurement: 
І. Внутрішній борг 460 795 254.2111 097 244 095.24
ІІ. Зовнішній борг9 493 928 493.49 228 640 466 568.57
Разом гарантований державою борг (І+ІІ)9 954 723 747.70 239 737 710 663.81