Стан гарантованого боргу

Стан гарантованого боргу Надані гарантії Платежі
Одиниця виміру: 
І. Внутрішній борг 433 426 770.0912 265 224 297.58
ІІ. Зовнішній борг9 648 678 522.93 273 040 832 795.40
Разом гарантований державою борг (І+ІІ)10 082 105 293.02 285 306 057 092.98