Glossary

All b c d f g i k l m o p r s t б в д е з і к м п с ц
B
·
Budget
·
Budget allocation
·
Budget allocation plan
All terms starting with B
C
·
Cost budget
All terms starting with C
D
·
Debt guaranteed by the Autonomous Republic of Crimea or by the hromada of a city
·
Debt obligation
·
Draft budget
All terms starting with D
F
·
Financial obligation
All terms starting with F
G
·
Government borrowing
All terms starting with G
I
·
Interbudgetary transfers
·
Investment project
All terms starting with I
K
·
Key spending units
All terms starting with K
L
·
Law on the State Budget of Ukraine
·
Loan guarantee
·
Local borrowing
All terms starting with L
M
·
Mandatory rate of budget coverage
All terms starting with M
O
·
Obligations
·
Own income of budget institutions
All terms starting with O
P
·
Payment
·
Programme- and target-based method in the budget process
All terms starting with P
R
·
Recipient of budget funds
·
Remaining budget funds
·
Repayment of the state (local) debt
All terms starting with R
S
·
Semi-fiscal operations
·
State (local) debt management
·
State (local) debt service
All terms starting with S
T
·
Treasury Single Account
All terms starting with T
Б
·
Бюджетне правопорушення
·
Бюджетний розпис
All terms starting with Б
В
·
Відомча класифікація
·
Відповідальний виконавець
All terms starting with В
Д
·
Делеговані повноваження
·
Дотація вирівнювання
All terms starting with Д
Е
·
Економічна класифікація
All terms starting with Е
З
·
Завдання бюджетної програми
·
Захищені статті бюджету
All terms starting with З
І
·
Індекс відносної податкоспроможності
All terms starting with І
К
·
Коефіцієнт вирівнювання
All terms starting with К
М
·
Місцева державна адміністрація
·
Місцева рада
All terms starting with М
П
·
Принцип субсидіарності
·
Програмна класифікація
All terms starting with П
С
·
Середньострокове бюджетне планування
All terms starting with С
Ц
·
Цільове використання бюджетних коштів
All terms starting with Ц