Budget system of Ukraine

StructurePrinciplesClassification

Structure of the budget system of Ukraine

Бюджетна система України, відповідно до статті 5 Бюджетного кодексу України, складається з державного та місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів належать:

 • бюджет Автономної Республіки Крим;
 • обласні бюджети;
 • районні бюджети;
 • бюджети місцевого самоврядування.

Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Схематичне представлення складових бюджетної системи України наведено нижче (Рис. 1).

7VpNk5s4EP01rsoeJgUIAT4af0wO2apszSGb3JhBsdnFyCvLYzu/fvXRAgEezySQxd7yRZZaLSH3ey2eZI/QdH24Z8lm9TtNST7ynPQwQrOR57k+8sWHtBy1JcSRNixZloJTZXjIvhMwOmDdZSnZ1hw5pTnPNnXjEy0K8sRrtoQxuq+7faN5/ambZElahoenJG9bP2cpX2lr5IWV/QPJlivzZDcY6551Ypzhm2xXSUr3lgnNR2jKKOW6tj5MSS6DZ+Kixy1e6C0XxkjB3zKA0g/bxf1j/nUf3v3x/N39XHxa37keLI4fzTcmqQgANCnjK7qkRZLPK2vM6K5IiZzWEa3K5yOlG2F0hfEvwvkR0Ex2nArTiq9z6CWHjP8ph7/H0Ppi9cwOMLNqHE2j4OxoDZLNL3ZfNUy1zLh2mCByW7pjT+RcbIBuCVsSfsYPQijjZj0AQLgndE3EeoQDI3nCs+c6sRLg57L0qyAUFUDxRxBFN0S7IoouClHg13OS7+BJIxGHsa9KLMuJo+qBKnVd+8xUGalS7EuqK3ZHAphorupqklgNjLGytzeEihwSz/0q4+Rhk6hA78WmXyfCN1pwYIkbyHaW51OaU6bmQikmUeoL+5Yz+jexeiLvEQXBOXifCePkcBYQ0xvCngsvHTeA9r7awl2zL6+s7dv49Z+V/i0rX8m2V7My7Dsr1dAJY8nRctjQrOBba+ZP0lBxC4/r3DKcWbzgH0Rn/UVFr6DiVvlVOtAN3+jWlW7BVdINO0PQLbzRrSvd8FXSDXlD0C260a0r3fyrpJvrD0A3dFp/T2UZKek8cVUZVIpc62/R6wW5gCF+ZDW+Bv/s5LFfqeW7rWLcRDi4weag0Df9orZUn2/R7bLezozrU+8YXZp6908z4NWDlFMdyGLPQkkPmVn1ad3ijsYhDNdnO5hT8SxeqDoypBBlrIbop08MEfTTJ8rZAaN+Vm8c8ftBvCmRo6EBx6cBn9dDLkrHgmUGIMiVVlk/XAL3BE4Z5YtBJziJDiSKLsetPPufouM334iDo+OOb+rspdiEb1Rn5tePS7mBvP1K0BnS8UUI7uZtFIpeuU7wzvr/GsHt3X7C6Ey36CrphoIB6Bb+nLq3VbbU71qAazXowsEwxkb7l2oEQd2zpWM5SenmGdkuyoVZQ6n6PWuUJW+E56Xpk6B5QTS4Pom6wl02cf1oZR/vDHZwJnOqU1pkH/X0KGxYhKwJ7XOhA6t6kWwdf7TrAWfUuHf2naFxHl83zuXegK3jpp6nLbD/a7T94NLQNor5uuEuZ44Hh7i5cQ8PsXfiGq4Zpe0+W+dJQdQdZcLM28wp7yzNn7jcmmSULTP0Y1aQHjOl8fprBzHEJ4LoR78sUX4uT+AyEpkrxpLQDtxW2uzv59L7nZottAQPtpaH6/km73x+60/9nL7KPk/LH3hX+o3UameW309miWb1D0MtmKv/aaL5vw==" style="background-color: transparent;" data-v-3f244f3e>
ДЕРЖАВНИЙ бюджет
ДЕРЖАВНИЙ бюджет
МІСЦЕВІ
бюджети
МІСЦЕВІ бюджети
Бюджет Автономної Республіки Крим
Бюджет Автономної Республіки Крим
Обласні
бюджети
Обласні...
Районні
бюджети
Районні...
Бюджети місцевого самоврядування
Бюджети місцевого самоврядування
Бюджети територіальних громад міст
Бюджети територіальних громад міст
Бюджети територіальних громад селищ
Бюджети територіальних громад селищ
Бюджети територіальних громад сіл
Бюджети територіальних громад сіл
Бюджет України
(зведений)
Бюджет України...
Text is not SVG - cannot display

Рис. 1. Складові бюджетної системи України

Бюджетна система України, відповідно до статті 95 Конституції України, будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні місцеві ради при затвердженні місцевих бюджетів мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Організаційно-методологічні засади складання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів (включаючи типову форму бюджетного запиту) визначаються Міністерством фінансів України.

До складу законодавства, що регулює бюджетну систему України, відносяться:

 • Конституція України;
 • Бюджетний кодекс України;
 • Бюджетна декларація;
 • закон про Державний бюджет України;
 • закон про місцеве самоврядування в Україні;
 • інші закони, що регулюють бюджетні відносини;
 • нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу України та інших законів України;
 • нормативно-правові акти органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного кодексу України, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;
 • прогнози місцевих бюджетів;
 • рішення про місцевий бюджет;
 • рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до Бюджетного кодексу України та нормативно-правових актів.

Схематичне представлення норм, що описують бюджетні питання, та їх взаємодія наведено нижче (Рис. 2).

7Vpbk6I4FP41PG4XIYDwqKLTD7tVU9VbtTtPW4yklRk0FsZR59cvCUk4AWxox1vv+hLJITnC+b5zi1p4vNx/yuP14g+akMxy7GRv4chyHORit/jgkoOUhM6glMzzNJGySvCS/iRSaEvpNk3IxljIKM1YujaFM7pakRkzZHGe05257JVm5reu4zlpCF5mcdaU/pUmbFFKA/UWXP5M0vlCfTPyw/LOMlaL5ZtsFnFCd0CEJxYe55Sy8mq5H5OMW0/Zpdw3PXJXP1hOVqzPBo6PN3ve7tjo5xQ/7/75/if5TWr5EWdb+cJWZFvhkI+jiRgjK0JWgMQo7o4CdV2MWIw+H0MxBtNCH182xGLxUAiFZGSLZQOlVqgqbcMOyuA53a4Swp8ZWXi0W6SMvKzjGb+7KzhWyBZsmcnbr3TFJGeQX8ybNlEvSHJG9kAkbfSJ0CVh+aFYIu86tsTroObldFeh7w2kbAGQ96UsloSba80VJsWFhOUdEDntEE0BRG5lXQkRBFCDVoyhBMdYUG73AFzoRhi6l8EQuU0QHfeaIOJ2EEuvgij4CgsNZfS/g8/D9waf2w7fRIVGbUzocZEMihKySNm/GKcKEREvuWSssCgX9CfGRALqaM36MUYgKsMgMLxT3Buh17817l477gMApZkqnRq+4lYpDF2AoA0wtU3ONJ29iwy3c/bXNMvGNKO50IUTjwQJl29YTr8TcCdwvmL/TBm6Hh5uTxPcNCtJijJSTmnOFnROV3E2qaSjyvB2MavW/E7pWpr7G2HsIO0dbxk1wSD7lP3Ntz95cvZFKuPX0R5ODmqyKt4XbOLTL0ofn1TbxEztOwrbhm7zGXnDNn65jsX5nLA31smymdvtTRLkJItZ+sMsz8+OqP9ux/fjJXeW1dfNWtjreCDgsV7HZaTqZ53CHXnt2CC76I0wx9RSiKsKcq0EJp7IKM5H/aNGmcN+JWpcIDW4QdPnUXBVnw8fPn/MNoMP6fODMyb7bh+HpWHPygBugRv1d4FlRs9uujbs1sPBzV0bh969uXYz3j1cW9om+JCuHZzTtV2wEhkLoGvrBiwYgyzsKSVq+8Th28NQ7HKBftguNjO47uhg0AiAfFKVByEMJs1HKnfpB8ONNxobAefW4cIL760SCFvJNbRBJA5A7G8FEwEwkRme+9eM8CgAhnzNqeBNXmtv0CRqUqzWfh6rLns+bUk3+Ayd5x6iwv3v9bC4hcXX7WFRyxFl3c6bRbzml68Z2Q/5jysisSTyMppl8WaTzkxzm3mxSlgwXYHsdSRhqeSIYGrUibI9OZ6e5NyeSc7rmeTgbwctmCpZ71wov+EzTYs305xy3Rqn7BpXyveWu+AvRXVFtRCrH1ApKg3TUCR4p1/7F6jYcux2P1Q8SqtOuuC7pgsanIkuyLkyXVoOay5JF7PUti9Gl/uKLr5XCwqnRhe/TpdrR5eWPv8D0OVeaOCGT2a/juvu3psITVXBlanQ0hc+qNCXChjV8Ts5JrSoqhe6l6ZCSxf3oMLpVKh78ulM0L/+X4kJKpw9mHCe/HAqE5qars6Eln/HXYAJ6twXtLaqze049UVPth2Y3QvCuKuV5rPPJE8L85C8i1advbJsajqrWfeuaIprRejJRUy9i3LqXdSFOer2iVa7dJnFKyIOteJcnX7Z+pBL/bPVJOeZDmxRzUI6wAKkdU9gHnW9/6yrmFb/qC1tXP0xGU/+BQ==" style="background-color: transparent;" data-v-3f244f3e>
Конституція України
Конституція України
Податковий кодекс України
Податковий кодекс України
Бюджетний кодекс України
Бюджетний кодекс України
Основні напрями бюджетної політики
Основні напрями бюджетної політики
Закон про Державний бюджет України
Закон про Державний бюджет України
Закон  про місцеве самоврядування в Україні
Закон  про місцеве самоврядування в Україні
Закон про місцеві державні адміністрації
Закон про місцеві державні адміністрації
Закон про добровільне об’єднання територіальних громад
Закон про добровільне об’єднання територіальних громад
Рішення сесії місцевої ради про затвердження місцевого бюджету
Рішення сесії місцевої ради про затвердження місцевого бюджету
Text is not SVG - cannot display

Рис. 2. Норми бюджетного законодавства