Стан гарантованого боргу

Стан гарантованого боргу Надані гарантії Платежі
І. Внутрішній борг 433 426 770.0912 265 224 297.58
ІІ. Зовнішній борг9 648 678 522.93 273 040 832 795.40
Разом гарантований державою борг (І+ІІ)10 082 105 293.02 285 306 057 092.98