Доходи (проектні показники)

Одиниця виміру: 
10000000 Податкові надходження 925 752 943.7--------
20000000 Неподаткові надходження 141 075 111.5--------
30000000 Доходи від операцій з капіталом 646 143.8--------
        41010100 Реверсна дотація8 761 560.7--------
42000000 Трансферти від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ3 062 220.4--------
50000000 Цільові фонди 189 478.2--------