Доходи (проектні показники)

Одиниця виміру: 
10000000 Податкові надходження 925 752 943 700.00 926 549 256 600.00------
20000000 Неподаткові надходження 141 075 111 500.00 154 787 218 300.00------
30000000 Доходи від операцій з капіталом 646 143 800.00 646 143 800.00------
        41010100 Реверсна дотація8 761 560 700.008 763 448 900.00------
42000000 Трансферти від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ3 062 220 400.002 733 593 500.00------
50000000 Цільові фонди 189 478 200.00 189 478 200.00------